Vásárlási feltételek és adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üzemeltető
Tigrisszív Szolgáltató Bt.

Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 36. IV. em. 29.
Telephely: 4028 Debrecen, Árpád tér 24.
Adószám: 22840299-2-09
Cégjegyzékszám: Cg. 09-06-002451/47
(bejegyezve a Debreceni Bíróság mint Cégbíróság által)
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 170/2015.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-84335/2015. (továbbiakban: „Szolgáltató”)

Tigrisszív Wellness.shop.hu Ügyfélszolgálat
Cím: 4028 Debrecen, Árpád tér 24.
E-mail: tigrisszivmpl@gmail.com
Tel.: +36 30/286 7946 (munkanapokon: 09–18-ig)

A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett Wellness.shop.hu ONLINE internetes áruházban (www.wellness.shop.hu) található valamennyi termék.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Wellness.shop.hu ONLINE a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Vételár, fizetési feltételek
A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra (kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A termék végleges ára az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a kiszállításról szóló értesítő levélben megadásra került.

Futárral történő házhoz szállítása esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak, vagy internetes bankkártyás illetve PayPal fizetés esetén a rendelés leadásakor előre kell kifizetni.

Bolti átvétel esetén a rendelés összege csak készpénzzel egyenlíthető ki.
Külföldi megrendelés esetén a kiválasztott termékek vételárát, a szállítási költséget és a banki költséget az ügyfélszolgálatunk által elkészített árajánlat alapján átutalással, előre kell kifizetni.

Az ajánlati kötöttség ideje
a Wellness.shop ONLINE-on megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után (ez a megrendelés véglegesítése után azonnal, automatikusan egy email üzenet formájában történik) vállalunk garanciát.

Az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig fenntartjuk.

Szállítási feltételek, határidők
A Wellness.shop ONLINE által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhoz szállítási határideje 5 munkanap. A kiszállítás előtti napon e-mailben értesítjük vásárlóinkat a csomag feladásáról. A házhoz szállítást Magyarország területén a MPL csomagszállító szolgáltatásával biztosítjuk. A szállítási költség a megrendelt termékek súlyától függetlenül, Magyarország egész területén egységesen 1000 Ft.

A bolti átvétellel rendelt termékek esetében nincs szállítási költség. Az átvételre a rendelés leadását követő 2-7 munkanapon belül van lehetőség a bolt nyitvatartási ideje alatt.

Termékgarancia
Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Wellness.shop.hu ONLINE Ügyfélszolgálatát. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük – ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, – vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett – összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

 

Elállás joga
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a vásárló az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

Tigrisszív Bt
Cím: 4011 Debrecen, Pf. 29.
E-mail: tigrisszivmpl@gmail.com

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Elállás esetén a vásárló a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén köteles visszaküldeni a Tigrisszív Bt.

Cím: 4011 Debrecen, Pf. 29. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő előtt elküldi a terméket. A kifizetett vételárat és a szállítási költséget visszatérítjük az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk. Szállítási költséget a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében:

– amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján – vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 

Felelősség kizárása
A Szolgáltató nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a Wellness.shop.hu ONLINE weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

– az információtovábbítási késedelemből adódó,

– vírusok által okozott,

– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

– vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

– A Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi

– a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt

– ár érvényes és kerül felszámításra.

Adatvédelem
A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre. Arra az esetre, ha a szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik személyt vesz igénybe, a vásárló felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy ezen harmadik személy részére, a harmadik személy által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges adatokat kiadja. A vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató hirdetési célból közvetlen elektronikus levél, illetve egyéb úton értesítse a vásárlót a Szolgáltató, illetve harmadik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma NAIH-84335/2015.

Szerződéskötés
A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás.
A szerződést bizonylatszámon iktatjuk és tartjuk számon.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően, az „Adatmódosítás” menüpont alatt tudják módosítani.

Érvényesség
A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is –, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag az Wellness.shop.hu ONLINE-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Debrecen, 2015. április.